Mısır’ın Abusir nekropolünde 2.500 yıl öncesine ait bir kraliyet katibinin mezarı bulundu

Prag’daki Charles Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Çek arkeoloji heyeti, Abusir’de (Memphis bölgesinde, Saqqara’nın birkaç kilometre kuzeyinde) mezarını keşfetti. kraliyet katibi Djehuti-imhatMÖ 2. binyılın ortasından, Yedinci Hanedan’dan…